011/10.08.05

Dr. Nathalie Bral
Dr. Nathalie Vervaet

Oogziekten

Cataract

Cataract, of staar, is een vertroebeling van de lens in het oog. Dit kan het zien erg verstoren en ook de kwaliteit van het leven verminderen.

Onderzoek: Om de diagnose van cataract te kunnen stellen, zal uw zicht nauwkeuring nagemeten worden en zal er met een microscoop naar uw ooglens gekeken worden.

Behandeling: De behandeling van cataract gebeurt door een operatie. Hierbij wordt de troebele lens verwijderd en wordt een heldere lens geimplanteerd.

Maculadegeneratie

Een oogaandoening die het netvlies kan aantasten vanaf de leeftijd van 50 jaar, maar meestal voorkomt bij ouderen. Meer dan 10 % van de tachtigers en meer dan 20% van de negentig plussers vertoont maculadegeneratie. De ziekte tast in het bijzonder de macula, of het centrum van het netvlies aan. De macula is essentieel voor het scherp zien en detailzicht.Leeftijdsgebonden maculadegeneratie kan daarom ernstige gevolgen hebben voor de mogelijkheid tot lezen, gezichten herkennen en auto rijden.

Onderzoek: Het onderzoek van het netvlies gebeurt met behulp van de microscoop. Bijkomend kunnen technische onderzoeken gebeuren: OCT scans en het maken van foto’s al dan niet na injectie van een contraststof (fluo-angiografie).

Behandeling: Preventief kan gestart worden met voedingssupplementen bij risicopatiënten. Sommige vormen van maculadegeneratie kunnen ook behandeld worden, door middel van injecties in het oog of laserbehandeling van het netvlies.

Diabetische retinopathie

Een ziekte die bij patiënten met suikerziekte een aantasting van het netvlies veroorzaakt. Ten gevolge van hyperglycemie, of een te hoog suikergehalte in het bloed, is er een aantasting van de bloedvaten die het netvlies voeden. In het vroegtijdig stadium ondervinden patiënten hiervan geen symptomen. In een later stadium kan progressie van de ziekte echter ernstige gevolgen op het zicht hebben. Ook kunnen er problemen van verhoogde oogdruk optreden.

Onderzoek: Diabetes patiënten dienen jaarlijks hun ogen te laten nakijken. Het onderzoek van het netvlies gebeurt met behulp van de microscoop. Bijkomend kunnen technische onderzoeken gebeuren: OCT scans en het maken van foto’s, al dan niet na injectie van een contraststof (fluo-angiografie).

Behandeling:Preventief is het belangrijk dat het suikergehalte in het bloed, alsook de bloeddruk, optimaal onder controle zijn. Behandeling van diabetische retinopathie bestaat onder meer uit lasertherapie van het netvlies. Daarnaast worden injecties in het oog gegeven met produkten die een effect hebben op de bloedvaten.

Glaucoom

Glaucoom is een aandoening van de oogzenuw, dewelke meestal gepaard gaat met een verhoogde oogdruk.

Onderzoek: Om de diagnose van glaucoom te kunnen stellen zal uw oogdruk gemeten worden en wordt uw oogzenuw nagekeken. Indien nodig wordt er een gezichtsveldonderzoek gedaan om te kijken of er aantasting is van uw perifeer zicht.

Behandeling: Er zijn verschillende glaucoombehandelingen mogelijk : druppels, laser of operatief

Kinderoogheelkunde

Kinderen hebben risico op het ontwikkelen van een "lui oog". Daarom is het heel belangrijk om uw kind te laten onderzoeken wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind slecht ziet, scheel kijkt of wanneer u een doorverwijsbrief krijgt van Kind en Gezin of het CLB.

Ooglidcorrectie

Bij het verouderen wordt de huid meer elastisch waardoor de huid over uw wimpers kan hangen. Dit kan klachten geven van zware ogen en het kan zelfs uw zicht beperken.

Behandeling : operatieve ingreep. Indien de huid tot tegen uw wimpers komt en wanneer uw zicht beperkt is door de overtollige huid, dan kan u volledige terugbetaling krijgen via het RIZIV.